Často kladené otázky

1. Ako môžete vysvetliť, že palivovú zmes obohatená vodíkom je lepšia?
Keďže je známe, že cez chiptunnig je možné zvíšiť výkon o 15% a údajne s vodíkom to je vraj až o 40%, ako to je možné?
Autor: Vodík je plyn 4 krát väčším oktánovým číslom ako benzín, presnejšie má 135 oktánov, čo je dôvod, prečo malé množstvo tohto plynu dáva väčší výkon, spolu s kyslíkom potom prakticky zlepšia kvalitu benzínu a nafty a zdokonalí sa horenie. Ak by náhodou sa neprejavil efekt zlepšenia, bude nutné prostredníctvom akejkoľvek chiptuningovej firmy si dať nastaviť lambda sondu na novú bohatšiu zmes.
 
2. Máte nejaké testy systému, alebo užívateľské skúsenosti?
Autor: Áno máme niekoľko tisíc inštalácií...
 
3. Je nutný nejaký manuál na namiešanie zmesy KHO do vody?
Autor: Zmes má byť vždy 10%, čo znamená, že 100 g KOH na 1 liter vody, zmiešané v kanistri (nesmie byť použitý plastový, lebo zmes sa pri miešaní zahrieva). V zimnom období má byť koncentrácia 20%. Zariadenie sa dá používať do - 25% °C. Potom je lepšie ho obohatiť o nemrznúcu chladiacu zmes a po poklese mrazov opäť podať správnu koncentráciu..
 
4. Aká voda je lepšia, destilovaná alebo demineralizovaná?
Autor: nie je v tom veľký rozdiel, lepšia je však obyčajná voda z vodovodu zmiešaná s KHO.
 
5. Existujú značky vozidiel, na ktorých je účinnosť vodíka najslabšia?
Autor: Najslabšie výsledky sú so značkou Ford a Jeep Grand Cheroky. Avšak aj tieto značky môžu po softvérom zásahu mať pozitívne výsledky.
 
6. Kedy použiť PWM a kedy to nie je potrebné?
Autor: Okrem starých karburátorových motorov, je nutné vždy používať PWM.
 
7. Môžete mi poradiť kde mám nainštalovať trubičku s vytvoreným vodíkom pri inštalácii?
Autor: Trubičku umiestnite hneď za MAF senzorom, blízsko k saciemu potrubiu.